Regulamin Ogólny

1

Postanowienia Ogólne

1.1 Rejestrując się na naszym serwerze automatycznie akceptujesz regulamin.

1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

1.3 Cała zawartość serwera stworzona przez użytkowników oraz administracje jest własnością SiteMC.pl

1.4 Administracja nie odpowiada za treści umieszczane przez graczy jednak je kontroluje czy mieszczą się w przyjętych normach moralnych.

1.5 Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.

1.6 Zarząd serwera ma prawo do wyjścia poza ramy czasowe ogólnie przyjęte w taryfikatorach kar odpowiadających za serwer minecraft oraz discord jeśli uzna to za stosowne oraz wydać takie polecenie niższej randze.

1.7 Administracja dba o to żeby każdy gracz na serwerze był równy w każdym elemencie rozgrywki.

1.8 Próba uniknięcia kary lub wykorzystywania luk w regulaminie będzie wiązała się z otrzymaniem blokady permanentnej.

1.9 Notoryczne łamanie regulaminu, szkodzenie serwerowi jak i społeczności SiteMC.pl będzie karane wpisaniem danego gracza na BlackListę serwera.

1.10 Regulamin Ogólny obowiązuje na każdym podserwerze SiteMC.pl

1.11 Administracja zastrzega prawo do edycji regulaminu w dowolnej chwili.

2

Administracja i Zarząd Serwera

2.1 Administracja ma obowiązek zachowania jak największej kultury osobistej.

2.2 Administracja ma obowiązek pomagania graczom na tyle na ile potrafi.

2.3 Osoba składająca podanie na rangę ChatMod musi spełniać wszystkie wymagania.

2.4 O przyjęciu kandydata do szeregów administracji ostatecznie decyduje zarząd serwera.

2.5 Administracja posiada dostęp do IP graczy w celu wyszukiwania i usuwania multikont.

2.6 Osoba dołączająca do administracji może spodziewać się awansu na rangę wyższą.

2.7 Awansować można maksymalnie do rangi HeadAdmin.

2.8 Jeśli odwołanie od blokady zostało odrzucone gracz może złożyć apelację do zarządu serwera.

2.9 Odwołać się można od degradacji lub innych decyzji zarządu serwera.

2.10 Zarząd serwera ma dwa tygodnie na rozpatrzenie i odpowiedź apelacji.

3

Eventy i Konkursy

3.1 Na serwerze minecraft oraz discord co jakiś czas organizowane są eventy i konkursy w których można wygrywać nagrody.

3.2 Nagrody wybiera organizator konkursu/eventu.

3.3 Eventy i konkursy mogą organizować administratorzy od rangi SeniorModerator - (Discord) oraz KidModerator - (Minecraft).

3.4 Sojusze podczas eventów są zabronione.

3.5 Nagroda musi być adekwatna do trudności danego eventu.

3.6 Gracze muszą stosować się do wytycznych udzielanych na chacie przez organizatora eventu.

3.7 Każdy gracz ma prawo do wzięcia udziału w evencie lub konkursie.

4

Obowiązki i Prawa Gracza

4.1 Każdy gracz ma prawo do czynnego udziału w życiu społeczności SiteMC tyczy się to serwera minecraft i discord.

4.2 Każdy gracz ma prawo do napisania propozycji innowacji serwera minecraft/discord, pochwał i skarg na administrację serwera oraz skargi na innego gracza.

4.3 Każdy gracz ma prawo do proszenia o pomoc administrację serwera jak i zadawania pytań odnośnie serwera minecraft oraz discord.

4.4 Każdy gracz ma prawo do wyrażania własnego zdania w sposób kulturalny nie obrażając innych.

4.5 Każdy gracz ma prawo do posiadania jednego konta na serwerze minecraft.

4.6 Jeśli gracz posiada osoby, które chciałby zaprosić do wspólnej rozgrywki ma obowiązek zgłoszenia tego według wzoru w wiadomości prywatnej do bota na discordzie.

4.7 Jeżeli gracz chce zmienić nick, co za tym idzie przenieść przemioty na drugie konto, jest zobowiązany poinformować administrację poprzez bota.

4.8 Podczas zmiany nicku zaczynasz rozgrywkę od nowa resetowane są wszystkie twoje statystyki.

5

Chat i Komunikacja

5.1 Łamanie ogólnie przyjętych przez regulamin serwera minecraft zasad czatu będzie karane zgodnie z taryfikatorem kar serwera minecraft.

5.2 Na chacie należy zachować jak największą kulturę osobistą i odnosić się z szacunkiem do innego gracza jak i członka administracji.

5.3 Każdy ma prawo wyrażać własne zdanie, opinię jak i konstruktywną krytykę co do działań innych graczy jak i członków administracji.

5.4 Na chacie obowiązuje zakaz spamowania, pisania ciągu nic nie znaczących znaków tzw. "Flood", używania CapsLocka jak i pisania podobnych tego typu wiadomości utrudniających komunikację z innymi graczami.

5.5 Zakazuję się reklamowania innych serwerów minecraft, discord lub stron promujących inne serwery.

5.6 Zakazuję się obrażania i znieważania innych graczy jak i członków administracji.

5.7 Zabrania się emitowania komunikatów serwerowych jak i administracyjnych.

5.8 Używanie skrótów jednoznacznie wskazujących na słowo/a rasistowskie/obraźliwe/niemoralne jest zabronione.

5.9 Wszystko co nie zostało umieszczone pod §5 regulaminu serwera minecraft można znaleźć w taryfikatorze kar.

6


Wiadomości Prywatne Graczy

6.1 W wiadomościach prywatnych do innego gracza zakazuję się reklamowania innych serwerów minecraft, discord jak i stron promujących inne serwery.

6.2 Wiadomości prywatne graczy są widoczne tylko dla członków administracji a ich treści pozostają anonimowe.

6.3 Jeśli w prywatnej wiadomości gracz zostanie obrażony bądź znieważony to ma pełne prawo zgłosić tą sprawę administracji.

6.4 Prywatne wiadomości graczy mogą zostać wykorzystane przez administrację jako materiał dowodowy w różnych sporach w celu ich rozwiązania.

6.5 Administracja ma prawo do wglądu w prywatne wiadomości graczy jeśli odbierze zgłoszenie o łamaniu regulaminu.

6.6 Zarząd serwera ma prawo do udostępnienia prywatnych rozmów graczy jako materiał dowodowy jeśli zajdzie taka potrzeba.

6.7 Zarząd serwera ma prawo wydać zezwolenie niższej randze administracyjnej na udostępnienie prywatnych rozmów graczy jako materiał dowodowy.

6.8 Prywatne rozmowy graczy mogą zostać udostępnione jedynie na serwerze minecraft SiteMC.pl oraz serwerze Discord SiteMC.

6.9 Wszystko co nie zostało umieszczone pod §6 regulaminu serwera minecraft można znaleźć w taryfikatorze kar.

7

Skargi oraz pochwały na Administrację

7.1 Skargę na administratora można złożyć według wzoru w wiadomości prywatnej do bota na discordzie.

7.2 Pisząc skargę na administratora należy zachować jak największą kulturę osobistą oraz wzajemny szacunek.

7.3 Skarga powinna być merytoryczna logiczna i spójna pozbawiona zbędnych treści i złośliwych komentarzy.

7.4 Przed napisaniem skargi należy zastanowić się o pójściu na kompromis, dogadaniu się z danym administratorem.

7.5 Pochwała powinna być napisana zgodnie z zaleceniami zawartymi we wzorze.

7.6 Pochwały i skargi należy pisać według wzoru w wiadomości prywatnej do bota na discordzie.

8

Cheaty i Zgłaszanie Graczy

8.1 Każdy gracz może zgłosić innego gracza za posiadanie niedozwolonych modyfikacji na serwerze minecraft (/pomoc) oraz na discordzie w wiadomości prywatnej do bota (według wzoru - skarga na gracza).

8.2 Członkowie zarządu serwera mogą przyjąć zgłoszenie bez dowodów i ukarać oskarżonego gracza zgodnie z taryfikatorem kar.

8.3 Na serwerze obowiązuje zakaz posiadania modyfikacji ułatwiających rozgrywkę w znacznym stopniu.

8.4 Gracz podczas sprawdzania pod kątem niedozwolonych modyfikacji ma prawo do przyznania się dzięki temu jego kara będzie krótsza.

8.5 Członkowie zarządu serwera oraz ranga SMod+ mogą banować bez wcześniejszego sprawdzania gracza jeśli są pewni swoich działań.

9

Sklep serwera

9.1 Każdy Gracz może posiadać rangę VIP, SVIP, MVIP oraz SPONSOR kupując ją na sklepie serwera.

9.2 Rangi VIP nie ułatwiają w znacznym stopniu rozgrywki na serwerze minecraft.

9.3 W przypadku nieotrzymania zakupionej usługi należy zgłosić to do Zarządu Serwera w celu rozwiązania sprawy.

9.4 Usługi serwerowe można także otrzymać za wygranie konkursu przeprowadzonego przez Administrację.

9.5 Rangę lub inną usługę można kupić w formie prezentu dla innego gracza.

9.6 Gracz kupujący rangę musi liczyć się z jej straceniem poprzez możliwość dostania blokady permanentnej lub wpisania go na BlackListę z powodu łamania regulaminu.

9.7 Gracz kupujący rangę automatycznie akceptuje regulamin sklepu.

10

BlackLista

10.1 BlackListe można otrzymać za celowe szkodzenie serwerowi minecraft oraz discord, brany pod uwagę może zostać całokształt gracza na tle kilku edycji.

10.2 Tylko zarząd serwera decyduje o nadaniu oraz zdjęciu kogoś z serwerowej BlackListy.

10.3 Osoba wpisana na BlackListę nie ma prawa do posiadania konta na żadnym serwerze SiteMC.

Copyright © 2022-2023 SiteMC.PL | Created by Zaton

SiteMC.PL nie jest powiązane z firmą Mojang